Benelux Beauty Award Regels en voorwaarden.

1.       Inschrijven.

1.1   wie mag zich inschrijven ?
De Benelux Beauty Award is alleen open voor legale inwoners van de Benelux.

1.2   De minimale leeftijd om mee te doen is van af 14 jaar. Iedereen die onder de 18 jaar is, moet op het moment van inschrijving toestemming van een van zijn of haar ouders of wettelijke voogd hebben, en een ouder of andere wettelijke voogd moet akkoord gaan met de afdwingbaarheid van deze officiële regels.

1.3   Fabrikanten, importeurs, groothandels en winkels van decoratieve cosmetica en sponsoren mogen niet deelnemen aan deze aan de Benelux Beauty Award. Ook iedereen die meewerkt aan de organisatie van de Benelux Beauty Award ( en hun directe familie ( ouder, kind, echtgenoot of broer of zus en hun respectievelijke echtgenoten ongeacht waar zij wonen) en personen die wonen in hun zelfde (huishouden), mogen niet deelnemen aan de Benelux Beauty Award.

1.4   Fabrikanten, importeurs, groothandels en winkels van decoratieve cosmetica en sponsoren mogen niet deelnemen aan deze aan de Benelux Beauty Award. Ook iedereen die meewerkt aan de organisatie van de Benelux Beauty Award ( en hun directe familie ( ouder, kind, echtgenoot of broer of zus en hun respectievelijke echtgenoten ongeacht waar zij wonen) en personen die wonen in hun zelfde huishouden), mogen niet deelnemen aan de Benelux Beauty Award.

1.5   Deelnamen aan de Benelux Beauty Award kost €35 euro inclusief BTW.

1.6   Hoe kunt u zich inschrijven?

U kunt zich inschrijven via www.beneluxbeautyaward.com. Kies dan voor inschrijven. U komt nu uit in een webshop(www.konad-benelux.com). Vervolgens worden uw gegevens gevraagd en kunt u uw betaling verrichten door op ‘’volgende stap’’ te klikken. indien u kiest voor betalen via afterpay (digitale acceptgiro) sturen wij u een email waarin u dient te bevestigen dat u zich heeft ingeschreven voor de Benelux Beauty Award 2016/2017.

1.7   Wanneer ben je definitief ingeschreven ?
de inschrijving is pas definitief zodra de volledige betaling ontvangen is.
indien u via Afterpay betaald sturen wij u een mail waarin u dient te bevestigen dat u zich inschrijft voor deelname aan de Benelux Beauty Award. Zodra wij het schrijven terug hebben gekregen bent u pas definitief ingeschreven.

1.8   Iedere deelnemer kan maximaal 1 maal inschrijven.

1.9   Door in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de Benelux Beauty Award.

1.10           Inschrijven voor de Benelux Beauty Award 2016/2017 is mogelijk vanaf 01-05-2016 om 12.00 uur tot en met 16-09-2016, 24:00 uur.

1.11           Indien u door enige reden niet kunt/wil meedoen aan de wedstrijden word er geen restitutie gegeven.

2.       Hoofdsponsoren

2.1   De hoofdsponsoren zijn :

-      Konad Benelux

-          Beauty Wellness Magezine

-          Vakbeurs uiterlijke verzorging ( Venray en Gorinchem)

 

2.2   De hoofdsponsoren worden duidelijk op de website geplaatst met logo, naam, kleinde omschrijving en een link naar de website.

 

3.       Sponseren

3.1   Onze sponsoren zijn:

-          Iso Beauty

3.2   De sponsoren worden duidelijk op de website geplaatst met een klein logo, naam en link naar de website.

4.       Wedstrijd datums

16-16-2016 - Tijdens vakbeurs uiterlijke verzorging Venray

5.       Modellen

5.1   Je dient zelf te zorgen voor een model dat tijdens de wedstrijd opgemaakt zal worden.

5.2   Indien je een model gebruikt is het verstandig om een modellencontract in bezit te hebben. Een voorbeeld kun je vinden in bijlage 1 van deze voorwaarden en op
www.beneluxbeautyaward.com/MODELLENCONTRACT.doc

6.       Wedstrijd regels

6.1   Opdracht inhoud

6.1.2        De wedstrijd word gehouden tijden de vakbeurs van uiterlijke verzorging Venray. voor deze wedstrijd dient men een model mee nemen. Alle deelnemers maken live op het podium hun creatie. alle deelnemers krijgen ruim van te voren alle informatie, zoals Beautyttijd, opdracht enz. via de email toegezonden.

6.7   De deelnemer mag op geen enkele wijzen ongepast, onfatsoenlijk, hatelijk, onrechtmatig, beledigend gedrag vertonen of uitspraken maken.

6.10           Waar let de jury vooral op?

30% creativiteit van het complete uiterlijk.

30% presentatie

40% arties in make-up (make-up technieken enz.)

7.       Eigendom

7.1   Al het beeldmateriaal (foto en/of video opnames), welke worden gemaakt gedurende deze wedstrijd, zijn en blijven eigendom, van Benelux Beauty Award. Bij deelname geef je toestemming om dit beeldmateriaal te gebruiken voor redactionele en/of commerciële publicitaire doeleinden in Nederland al buiten Nederland, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.

7.3   Indien gevraagd zal deelnemer alle documentatie die voor de Benelux Beauty Award of haar vertegenwoordigers kunnen worden verplicht om gebruik te maken van de niet-exclusieve rechten deelnemer verleent bij de inschrijving de voorwaardes te ondertekenen.

8.       Prijzen
Tijdens de finale van Benelux Beauty Award worden een aantal awards uitgereikt

8.1  Er zijn maximaal 3 prijzen te winnen. 1 op de 3 deelnemers kan een prijs winnen.

8.2  eerste prijs: een bokaal en een prijzen pakket T.W.V €500 een step by step T.W.V € 5000 en mogen tijdens de vak beurs van uiterlijke verzorging een demonstratie geven op het podium.

8.3  tweede prijs:

8.4   Derde prijs:

9.       Persoonsgegevens

9.1   Benelux Beauty Award neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen illegale of onbedoelde vernietiging, onbedoelde wijziging of onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Daartoe hebben we technische maatregelen ( zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een gebruikersnaam-/wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enzovoort) getroffen.

10.   Uitslag

10.1           Elke deelnemer kan een lijst van winnaars(s) opvragen. Deze zal beschikbaar zijn 1 week na de wedstrijd. Deze lijst zal via de mail verstuurd worden.

10.2           Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

11.   Diskwalificatie

11.1           Alleen de jury kan van de Benelux Beauty Award kan een deelnemer diskwalificeren.

11.2           Als je gediskwalificeerd bent wat zijn dan de gevolgen?

11.2.1      Bij een diskwalificatie word er op een enkele manier een restitutie berekend. Dit betekend in het kort dat de deelnemer het inschrijfgeld niet kan terugvorderen.

11.2.2      De deelnemer mag direct na aanzegging van de diskwalificatie niet mee deelnemen aan de gehele wedstrijd.

11.2.3      De deelnemer staat vrij om zich voor verdere wedstrijden die georganiseerd worden door de Benelux Beauty Award weer aan te melden.

11.2.4      De deelnemer mag ook op geen enkele wijze zich negatief uitlaten over de Benelux Beauty Award. Doet de deelnemer dat wel dan kunnen er wettelijke stappen ondernomen worden waarvan de kosten op de deelnemer verhaald zullen worden.

12.   Jury

12.1           De jury bestaat uit 3 gekwalificeerde personen. Deze zullen ook bekend gemaakt  worden. De namen van de jury leden worden niet bekend gemaakt op de jury rapporten.

12.2           Het is voor de deelnemer niet mogelijk om de gegeven punten aan namen van juryleden te koppelen. De deelnemer ziet alleen jurylid 1 t/m 3.

13.   Onvoorziene zaken
in alle overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Benelux Beauty Award over de betreffende zaken.