Hieronder staan een voorbeeld van een modellencontract.

Via deze link is het ook als wordbestand te downloaden

MODELLENCONTRACT

1.       Contract opgemaakt tussen de navolgende partijen : “de visagist” en het “model” ( of de ouders / voogd van het model indien het model nog geen 18 jaar is. )

2.       Ondergetekende ( model ):

Naam:
Geboortedatum:
Straat:
huisnummer:
Woonplaats:
postcode: 
Telefoon:
mobiel:
E-mail:
verder te noemen : “model”, verleent door ondertekening van dit contract toestemming aan:

Ondergetekende:

Naam: 
Geboortedatum:
Straat:
huisnummer:  

Woonplaats:
postcode:    

Telefoon:
mobiel: 

E-mail:

verder te noemen: “visagist”.

3.       Om “model” op te maken tijdens de wedstrijden van de Benelux Beauty Award. De wedstrijd bestaat uit: opnames maken voor Youtube t.b.v. de wedstrijden, op een podium zich te laten opmaken en showen.

4.       Zowel de “visagist”, “Benelux Beauty Award”  als het “model” mogen deze afbeeldingen, foto's, video’s en of dia’s gebruiken om zichzelf te promoten door de afbeeldingen te gebruiken voor: Publicatie, inzendingen aan wedstrijden en exposities, zowel nationaal als internationaal, met daarbij publicatie in daarbij behorende catalogi, plaatsing op de wederzijdse websites van de “visagist” en het ”model”.

5.       De “visagist”, Benelux Beauty Award” en het “model” mogen dit beeldmateriaal onbeperkt gebruiken op andere websites, mits deze geen pornografisch karakter hebben.

6.       Al het beeldmateriaal (foto en/of video opnames), welke worden gemaakt gedurende deze wedstrijd, zijn en blijven eigendom van Benelux Beauty Award. Bij deelname geef je toestemming om dit beeldmateriaal te gebruiken voor redactionele en/of commerciële publicitaire doeleinden in Nederland als buiten Nederland, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat.

7.       Door het uploaden van een video gedurende wedstrijd geeft de visagist en het model hierbij toestemming dat Benelux Beauty Award en haar sponsoren een auteursrecht vrije, onherroepelijke, eeuwig, niet-exclusieve licenties te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, en zulke reacties weer te geven in zijn geheel of gedeeltelijk, op een wereldwijde basis, en op te nemen in andere werken, in welke vorm, media of technologie die nu bekend is of later ontwikkeld wordt, ook voor promotionele of marketingdoeleinden.

8.       De "visagist" verstrekt het "model" een vergoeding van €

 

 

 

Opgemaakt in 2-voud, waarvan elke partij een exemplaar ontvangen heeft.

Opgemaakt d.d.: 

Handtekening visagist:

Handtekening model:

Handtekening ouders/v

Handtekening model:

Handtekening ouders/voogd: